Realizacja projektu POIR 2014-2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP

Miło nam Państwa poinformować, o realizacji przez naszą firmę projektu:

„Implementacja innowacji procesowej polegającej na znaczącym udoskonaleniu procesu ofertowania oraz procesów związanych z obsługą transakcji w CARSPEED AUTOMOTIVE POLAND Sp. z o.o.”

Cel projektu:
Celem głównym projektu jest zwiększenie potencjału Wnioskodawcy do wdrożenia we własnym przedsiębiorstwie innowacji procesowej. Cel główny zostanie osiągnięty poprzez pozyskanie profesjonalnych usług doradczych w zakresie innowacji od posiadającej odpowiednie kwalifikacje Instytucji Otoczenia Biznesu. Rezultatem projektu będzie wdrożenie innowacji technologicznej w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy.

Wniosek o dofinansowanie nr POIR.02.03.01-06-0101/18
Całkowita wartość projektu    1 707 384.00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE    960 680.00 PLN

powrót
Cena dnia

Oferta
Realizacja: evosoft